Które państwo we własnym języku nazywa się "Hellada" lub "Hellas"?

Grecja
Gruzja
Honduras
Finlandia
Więk­szość języków eu­ro­pej­skich wywodzi nazwę Grecji od ła­ciń­skiej nazwy Graecia. Jedynym wy­jąt­kiem w Europie jest język nor­we­ski, gdzie sto­so­wa­na jest nazwa "Hel­la­s". Na­to­miast wiele języków wschod­nich (a­rab­ski, he­braj­ski, turecki, hindi) wywodzi nazwę Grecji od Jonii, grec­kie­go regionu Azji Mniej­szej.

Rozkład odpowiedzi

Grecja
Gruzja
Honduras
Finlandia
odpowiedzi
flagHiszpania
93%
0%
4%
0%
43
flagSzwecja
92%
6%
1%
0%
63
flagGrecja
91%
2%
1%
1%
71
flagAustria
91%
4%
2%
2%
49
flagNorwegia
91%
0%
4%
4%
47
flagUkraina
90%
6%
3%
0%
31
flagHolandia
89%
4%
0%
3%
104
flagDania
89%
3%
3%
0%
29
flagPolska
87%
5%
3%
2%
21459
flagIrlandia
87%
9%
3%
0%
55
flagNiemcy
86%
4%
4%
3%
320
flagWłochy
86%
3%
4%
3%
97
flagNieznany
85%
5%
6%
1%
1228
flagBelgia
83%
5%
10%
0%
37
flagWielka Brytania
81%
7%
5%
4%
599
flagKanada
80%
7%
2%
5%
67
flagFrancja
80%
4%
10%
4%
47
flagStany Zjednoczone
73%
8%
9%
7%
626
flagAustralia
72%
4%
12%
4%
25
flagIndie
38%
15%
25%
17%
92

Płeć

men90%
women88%
Grecja
90%
88%
Gruzja
4%
6%
Honduras
3%
3%
Finlandia
1%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które państwo we własnym języku nazywa się "Hellada" lub "Hellas"?
24442
87%

Szczegóły

Autor: Ewelina Nieznana
Czytaj więcej: wikipedia Hellada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.