Które województwo w Polsce ma największą powierzchnię?

warmińsko-mazurskie
1143
mazowieckie
7952
wielkopolskie
2412
lubelskie
170
Podział kraju na województwa ma swoje korzenie w okresie rozbicia dzielnicowego, stąd ich zróżnicowanie pod względem wielkości w czasach I Rzeczypospolitej. Pierwsze województwa powstawały na przełomie XIV i XV w. Pierwotnie były to samodzielne zgromadzenia wojskowe na określonych terenach Polski, którymi zarządzali wyznaczani przez władcę wojewodowie – od: wodzić woje.
popraw to pytanie
Agnieszka Pawelska
zasięg: raczej specyficzne dla krajugeografia PolskiPolska