Którędy przebiega trasa polskiej autostrady A2?

od Cieszyna do Gdańska
2776
przez Wielkopolskę i Warszawę
9280
przez Dolny i Górny Śląsk
1754
przez Kraków i Łódź
2149
Plany budowy autostrady z Berlina do Poznania utworzyli Niemcy w latach 30-tych XX wieku. Budowa ruszyła wkrótce po zajęciu Polski przez III Rzeszę, jednak w 1942 została zarzucona.
popraw to pytanie
Przemek
zasięg: raczej specyficzne dla krajuautostradydrogimapymotoryzacjaPolska