Którego z głównych kolorów odcieniem jest barwa szmaragdowa?

czerwonego
zielonego
niebieskiego
fioletowego
Nazwa tego koloru pochodzi (jak sama nazwa wska­zu­je) od szma­rag­du czyli odmiana berylu, minerału na­le­żą­ce­go do grupy krze­mia­nów. Nazwa pochodzi od gr. sma­rag­dos (a także łac. sma­rag­dus – zie­lo­ny­). Na­wią­zu­je do cha­rak­te­ry­stycz­nej barwy tego mi­ne­ra­łu, wy­wo­ła­nej pod­sta­wie­nia­mi jonów chromu, rzadziej wanadu i żelaza.

Rozkład odpowiedzi

czerwonego
zielonego
niebieskiego
fioletowego
odpowiedzi
flagFrancja
0%
86%
13%
0%
15
flagSzwecja
7%
84%
7%
0%
13
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
83%
8%
0%
12
flagIndie
13%
73%
13%
0%
23
flagNieznany
9%
70%
17%
2%
485
flagWielka Brytania
5%
70%
20%
5%
140
flagWłochy
13%
66%
13%
6%
15
flagPolska
8%
65%
21%
4%
7088
flagStany Zjednoczone
4%
62%
21%
7%
83
flagNiemcy
6%
61%
28%
3%
88
flagIrlandia
11%
52%
23%
5%
17
flagHolandia
15%
50%
25%
10%
20
flagNorwegia
26%
46%
13%
13%
15

Płeć

men66%
women61%
czerwonego
9%
9%
zielonego
66%
61%
niebieskiego
19%
25%
fioletowego
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którego z głównych kolorów odcieniem jest barwa szmaragdowa?
8011
65%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Capture Queen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.