toolsTo nie jest aktywne pytanie!

To pytanie zostało odrzucone

Który biom jest największy na świecie?

tundra
tajga
pustynie
ocean
Ocean jest naj­więk­szym biomem na Ziemi (biom - rozległy obszar o okre­ślo­nym kli­ma­cie, cha­rak­te­ry­stycz­nej szacie ro­ślin­nej i szcze­gól­nym świecie zwie­rzę­cy­m), zaj­mu­ją­cym prawie 71% po­wierzch­ni globu. W za­leż­no­ści od kla­sy­fi­ka­cji możemy wyróżnić nawet 5 oceanów: In­dyj­ski, Spo­koj­ny, Ark­tycz­ny, Atlan­tyc­ki i Po­łu­dnio­wy.

Rozkład odpowiedzi

tundra
tajga
pustynie
ocean
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
88%
11%
0%
36
flagFinlandia
6%
82%
8%
2%
47
flagGrecja
10%
72%
13%
2%
37
flagWłochy
0%
69%
29%
1%
55
flagHolandia
7%
65%
25%
1%
70
flagNiemcy
8%
59%
28%
2%
259
flagSzwecja
9%
61%
29%
0%
31
flagHiszpania
15%
60%
21%
3%
33
flagKanada
12%
52%
30%
5%
40
flagWielka Brytania
10%
53%
31%
3%
511
flagStany Zjednoczone
14%
48%
31%
5%
324
flagPolska
11%
46%
39%
2%
16461
flagNorwegia
10%
48%
38%
0%
39
flagIrlandia
13%
43%
39%
3%
51
flagDania
13%
43%
43%
0%
23
flagFrancja
11%
45%
42%
0%
42
flagBelgia
5%
35%
52%
5%
17
flagAustralia
15%
31%
47%
5%
19
flagNieznany
14%
24%
58%
2%
980
flagIndie
34%
26%
29%
9%
41

Płeć

men43%
women50%
tundra
11%
9%
tajga
38%
48%
pustynie
47%
39%
ocean
2%
2%

Szczegóły

Autor: OftheGod
Ilustracja: peupleloup
Czytaj więcej: wikipedia Ocean

Historia

13 grudnia 2015 21:05:20 utworzył OftheGod »
20 sierpnia 2017 01:10:32 zmienił Edi »
27 czerwca 2017 00:08:21 zmienił Piotr Mientki »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.