Który język był głównym językiem Cesarstwa Bizantyjskiego?

grecki
romański
turecki
bizantyjski
Terminem Bi­zan­cjum określa się Ce­sar­stwo wschod­nio­rzym­skie ze stolicą w Kon­stan­ty­no­po­lu. Głównym językiem wschod­nich pro­win­cji Ce­sar­stwa rzym­skie­go była greka. Jedynie na dworze ce­sar­skim obo­wią­zy­wa­ła łacina, choć i ten język - w wieku VII n.e. - został ofi­cjal­nie za­stą­pio­ny greką przez He­ra­kliu­sza.

Rozkład odpowiedzi

grecki
romański
turecki
bizantyjski
odpowiedzi
flagFrancja
77%
4%
9%
9%
22
flagKanada
72%
13%
0%
13%
22
flagBelgia
66%
6%
13%
13%
15
flagGrecja
61%
11%
5%
14%
34
flagPolska
55%
17%
11%
14%
6474
flagNiemcy
55%
8%
16%
18%
109
flagHiszpania
53%
23%
7%
15%
13
flagWielka Brytania
52%
18%
14%
14%
263
flagSzwajcaria
52%
17%
17%
11%
17
flagStany Zjednoczone
50%
15%
16%
17%
132
flagNieznany
49%
21%
12%
15%
427
flagIndie
41%
12%
16%
29%
24
flagHolandia
33%
11%
27%
27%
18
flagSzwecja
31%
18%
6%
43%
16
flagIrlandia
30%
25%
25%
20%
20
flagAustria
27%
27%
27%
18%
11
flagNorwegia
27%
27%
27%
18%
11
flagWłochy
25%
16%
50%
8%
12

Płeć

men56%
women44%
grecki
56%
44%
romański
18%
21%
turecki
10%
17%
bizantyjski
15%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Welche Sprache war die Hauptsprache des Byzantinischen Reiches?
0
0%
flag
Który język był głównym językiem Cesarstwa Bizantyjskiego?
7535
55%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Игорь М
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.