Który kraj był zamieszkany przez Aborygenów?

Japonia
Tajwan
Peru
Indie
Od kiedy w XIII wieku roz­po­czął się napływ Chiń­czy­ków Han na Tajwan, Abo­ry­ge­ni Taj­wań­scy zostali ze­pchnię­ci w góry. Dziś ludność po­cho­dze­nia abo­ry­geń­skie­go stanowi zaledwie 2% po­pu­la­cji. Ich języki wykazują większe zróż­ni­co­wa­nie niż reszty ludów au­stro­ne­zyj­skich wziętych razem, co pozwala wysnuć tezę, że to właśnie Tajwan był kolebką wszyst­kich Abo­ry­ge­nów.

Rozkład odpowiedzi

Japonia
Tajwan
Peru
Indie
odpowiedzi
flagSzwajcaria
5%
78%
5%
10%
19
flagHiszpania
0%
75%
12%
12%
16
flagDania
6%
66%
13%
13%
15
flagFinlandia
8%
75%
8%
8%
12
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
16%
66%
16%
0%
12
flagFrancja
12%
54%
12%
20%
24
flagPolska
8%
50%
21%
18%
8510
flagIrlandia
12%
48%
32%
6%
31
flagIndie
5%
47%
31%
10%
38
flagStany Zjednoczone
13%
46%
26%
14%
184
flagNiemcy
13%
46%
22%
16%
116
flagHolandia
14%
46%
17%
21%
47
flagNorwegia
7%
46%
23%
19%
26
flagAustralia
23%
46%
30%
0%
13
flagAustria
0%
45%
27%
27%
11
flagNieznany
6%
44%
32%
16%
250
flagWielka Brytania
13%
41%
23%
20%
231
flagKanada
10%
34%
37%
17%
29
flagWłochy
23%
28%
28%
19%
21
flagSzwecja
0%
21%
50%
28%
14

Płeć

men48%
women46%
Japonia
9%
9%
Tajwan
48%
46%
Peru
21%
24%
Indie
20%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj był zamieszkany przez Aborygenów?
9430
49%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.