Który obszar najprawdopodobniej stanie się w przyszłości wyspą?

Skandynawia
Hiszpania
Róg Afryki
Korea
Rozpad Pangei, który do­pro­wa­dził do utwo­rze­nia się znanych dziś kon­ty­nen­tó­w, jest wciąż kon­ty­nu­owa­ny poprzez po­sze­rza­nie się Wielkich Rowów Afry­kań­skich oraz Morza Czer­wo­ne­go. Ruch ten do­pro­wa­dzi do odłą­cze­nia się Rogu Afryki (obszaru z Etiopią i Somalią) od reszty kon­ty­nen­tu.

Rozkład odpowiedzi

Skandynawia
Hiszpania
Róg Afryki
Korea
odpowiedzi
flagFinlandia
3%
0%
96%
0%
79
flagSzwajcaria
3%
3%
89%
3%
59
flagWłochy
11%
2%
82%
3%
135
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
7%
81%
2%
70
flagAustria
14%
0%
81%
2%
69
flagHolandia
12%
4%
74%
7%
164
flagSzwecja
15%
4%
73%
6%
72
flagWielka Brytania
15%
6%
67%
10%
858
flagNiemcy
16%
7%
65%
10%
396
flagPolska
18%
5%
63%
12%
25995
flagHiszpania
17%
5%
61%
15%
52
flagFrancja
21%
6%
56%
16%
66
flagNorwegia
10%
8%
56%
25%
48
flagKanada
19%
3%
55%
19%
76
flagStany Zjednoczone
18%
8%
52%
17%
914
flagIndie
22%
15%
52%
9%
147
flagDania
32%
4%
48%
16%
50
flagNieznany
26%
10%
45%
17%
1182
flagIrlandia
27%
3%
43%
23%
90
flagAustralia
28%
11%
36%
18%
60

Płeć

men63%
women65%
Skandynawia
16%
18%
Hiszpania
6%
5%
Róg Afryki
63%
65%
Korea
12%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który obszar najprawdopodobniej stanie się w przyszłości wyspą?
29615
63%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.