Który pierwiastek chemiczny jest oznaczony symbolem Cr?

chrom
11326
miedź
395
cer
1885
chlor
532
Cr to symbol chemiczny chromu. Cu oznacza zaś miedź, Ce - cer, Cl - chlor.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechemiapierwiastki chemiczne
Ilustracja: Science Activism