Który popularny napój służył jako lekarstwo o istotnym znaczeniu medycznym?

Sprite
Coca-cola
tonik
herbata Earl Grey
Gorzki smak toniku pochodzi od roz­pusz­czo­nej w nim chininy, le­kar­stwa na malarię. Pier­wot­nie tonik został wpro­wa­dzo­ny do picia w ko­lo­niach bry­tyj­skich jako środek za­po­bie­gaw­czy przed tą bardzo nie­bez­piecz­ną chorobą - był wtedy dużo bardziej gorzki i mniej słodki, niż obecnie. Dziś tonik nie służy już pro­fi­lak­ty­ce malarii i czasami nie posiada w ogóle chininy, za­stę­py­wa­nej innymi sub­stan­cja­mi o gorzkim smaku.

Rozkład odpowiedzi

Sprite
Coca-cola
tonik
herbata Earl Grey
odpowiedzi
flagBułgaria
0%
13%
80%
6%
15
flagIrlandia
4%
14%
74%
6%
62
flagHolandia
0%
21%
66%
11%
42
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
20%
66%
13%
15
flagFilipiny
5%
10%
65%
20%
20
flagAustralia
0%
12%
62%
25%
16
flagWłochy
5%
26%
61%
5%
34
flagUkraina
2%
22%
58%
16%
48
flagWielka Brytania
4%
28%
55%
10%
266
flagAustria
11%
22%
55%
11%
18
flagKanada
7%
25%
53%
14%
28
flagSzwecja
8%
39%
52%
0%
23
flagNiemcy
3%
31%
51%
13%
133
flagRosja
5%
38%
50%
5%
18
flagStany Zjednoczone
7%
31%
49%
11%
282
flagPolska
2%
39%
48%
9%
10504
flagFrancja
12%
35%
48%
3%
31
flagNorwegia
14%
37%
44%
3%
27
flagIndie
12%
14%
42%
28%
119
flagNieznany
2%
45%
31%
19%
566

Płeć

men42%
women45%
Sprite
2%
2%
Coca-cola
41%
44%
tonik
42%
45%
herbata Earl Grey
13%
8%

Szczegóły

Autor: krakowianka
Ilustracja: aussiegal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.