Który odkrywca okrył się niesławą jako brutalny pirat?

Krzysztof Kolumb
573
Vasco da Gama
8234
Vitus Bering
3209
Abel Tasman
4412
Podczas swych podróży do Indii da Gama przepływał przez kontrolowane przez Arabów tereny wschodniej Afryki, gdzie spotykał się, jako innowierca, z mało przychylnym przyjęciem. Nie mogąc zaopatrzyć okrętów, zaczął w końcu rabować okręty handlarzy arabskich. Ostatecznie zaczął je zwalczać jako rywali, a jego metody stawały się coraz brutalniejsze - aż do spalenia żywcem pielgrzymów powracających z Mekki na nieuzbrojonym okręcie, w tym kobiet i dzieci.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnehistorianawigatorzyodkrywcyżeglarze
Ilustracja: exfordy