Który z dużych narodów jako ostatni przybył i osiedlił się w Europie?

Polacy
908
Finowie
2708
Węgrzy
8917
Rumuni
3634
Węgrzy przybyli do Europy prawdopodobnie z obszarów południowego Uralu. W latach 895/896, po stuleciach migracji, przekroczyli Karpaty i wkroczyli na obszary naddunajskie, słabo wtedy zaludnione przez ludy słowiańskie.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria EuropyśredniowieczeWęgry