Który zapis jest poprawny?

siostra urszulanka
6255
siostra Urszulanka
6206
siostra Órszulanka
465
żadna z tych form nie jest poprawna
897
Skrócone nazwy zakonów zapisujemy małą literą, a więc "opactwo cystersów" lub "zakon franciszkanów". Wyjątkiem od tej reguły są Krzyżacy, którzy zapisywani są wielką literą jako mieszkańcy państwa krzyżackiego.
popraw to pytanie
Wujek Dobra Rada
zasięg: raczej globalnechrześcijaństwojęzyk polskikościółortografiazakony