Laser jest to generator światła wykorzystujący zjawisko ...

emisji wiązek elektronów
emisji rozszczepionego światła
emisji spontanicznej
emisji wymuszonej
W laserach wykorzystuje się dwoisty charakter światła. Fotony, najmniejsze cząstki światła zachowują się trochę jak fale, trochę jak cząstki. W laserze atomy lub cząsteczki oddają część swojej energii w postaci fotonów świetlnych. Ale żeby ją oddać, muszą zostać najpierw wzbudzone, czyli wprowadzone na wyższy poziom energetyczny poprzez emisje wymuszoną.
Ts
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnefizykaświatłotechnologiawynalazki

Odpowiedzi według kraju

emisji wiązek elektronów
emisji rozszczepionego światła
emisji spontanicznej
emisji wymuszonej
odpowiedzi
flagPolska
28%
33%
7%
29%
948
flagWielka Brytania
25%
41%
25%
8%
12