Ludzie mają zazwyczaj dwie nerki. Jak są one umiejscowione?

symetrycznie
4886
lewa nerka jest nieco wyżej
8098
prawa nerka jest nieco wyżej
3437
niektórzy mają lewą wyżej, inni prawą
2997
Ze względu na dużą wątrobę znajdującą się po prawej stronie jamy brzusznej, pozostałe znajdujące się w niej organy również położone są niesymetrycznie. Prawa nerka jest zazwyczaj nieco mniejsza od lewej i położona niżej.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneanatomiaanatomia człowiekamedycynanerkiorgany wewnętrzneprzyroda