Mieszkańcy wspólnoty autonomicznej w Hiszpanii której siedzibą jest Vitoria-Gasteiz to ?

Katalończycy
Baskowie
Andaluzyjczycy
Żadna z powyższych
Baskowie to naród za­miesz­ku­ją­cy tereny na granicy Hisz­pa­nii i Francji nad Zatoką Bi­skaj­ską. Baskowie mówią ję­zy­kie­m, który nie wywodzi się z języków in­do­eu­ro­pej­ski­ch, wykazuje za to pewne po­do­bień­stwo do dia­lek­tó­w, którymi po­słu­gu­ją się pewne od­osob­nio­ne po­pu­la­cje w dolinach Kaukazu. Niektóre wyrazy podobne są do słów z języka wę­gier­skie­go, fiń­skie­go czy też nawet ja­poń­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Katalończycy
Baskowie
Andaluzyjczycy
Żadna z powyższych
odpowiedzi
flagWłochy
0%
92%
0%
7%
14
flagNiemcy
11%
53%
15%
15%
26
flagStany Zjednoczone
8%
50%
16%
25%
12
flagNieznany
18%
45%
23%
12%
72
flagPolska
18%
42%
20%
17%
1446
flagWielka Brytania
12%
39%
27%
21%
33

Płeć

men47%
women41%
Katalończycy
13%
18%
Baskowie
47%
41%
Andaluzyjczycy
21%
18%
Żadna z powyższych
17%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Mieszkańcy wspólnoty autonomicznej w Hiszpanii której siedzibą jest Vitoria-Gasteiz to ?
1662
43%

Szczegóły

Autor: Skromny
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Baskowie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.