Mityczny ród ludzi bez głowy, z oczami, ustami i nosem na klatce piersiowej to:

Blemmjowie
Apacze
Korgorusze
Bermudczycy
In­for­ma­cje o nich znajdują się w "Hi­sto­rii Na­tu­ral­ne­j" Pli­niu­sza Star­sze­go, a także w "Nowych Atenach" Be­ne­dyk­ta Chmie­low­skie­go, choć ten ostatni autor wątpi w ich ist­nie­nie. W folk­lo­rze an­giel­skim i dziełach Szek­spi­ra opi­sy­wa­ni jako rasa ka­ni­ba­li. Bezgłowe istoty lokowano naj­czę­ściej w Afryce, a później również w Nowym Świecie. Nazwa Blemmyæ pochodzi praw­do­po­dob­nie od sta­ro­żyt­ne­go nu­bij­skie­go ple­mie­nia Blemiów.

Rozkład odpowiedzi

Blemmjowie
Apacze
Korgorusze
Bermudczycy
odpowiedzi
flagNieznany
37%
16%
27%
18%
540
flagPolska
36%
14%
31%
16%
2631
flagNiemcy
30%
23%
30%
15%
13
flagWielka Brytania
21%
8%
54%
16%
37

Płeć

men36%
women30%
Blemmjowie
36%
30%
Apacze
14%
15%
Korgorusze
31%
39%
Bermudczycy
18%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Mityczny ród ludzi bez głowy, z oczami, ustami i nosem na klatce piersiowej to:
3302
36%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Jack Dorsey
Czytaj więcej: wikipedia Blemmjowie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.