„Myślę, więc jestem” po łacinie "Cogito ergo sum" - zdanie to wypowiedział:

Augustin z Hippony
36
Hippokrates z Kos
165
Seneka Starszy
146
René Descartes (Kartezjusz)
435
"Myślę więc jestem" jest sentencją znanego filozofa i matematyka Rene Descartes’a – Kartezjusza. Zgodnie z tymi słowami ludzki umysł jest warunkiem naszej egzystencji i życia w świecie jaki oglądamy na co dzień. Otrzymaliśmy wspaniały dar od natury, dlaczego więc nie miałby on być warunkiem naszego istnienia?
popraw to pytanie
Tschuka
zasięg: raczej globalnecytatyhistoria
Ilustracja: dierk schaefer