Na cześć jakiego wydarzenia została napisana przez Giuseppe Verdiego opera " Aida" .

otwarcie kanału Panamskiego
otwarcie kanału Alberta
otwarcia kanału Sueskiego
Slubu Eugenii z Napoleonem III
Cał­ko­wi­ta długość kanału su­eskie­go łą­czą­ce­go Morze Śród­ziem­ne z Morzem Czer­wo­ny­m, wynosi 163 km,W 1869 r obylo sie uro­czy­ste otwarcie z udziałem wielu ko­ro­no­wa­nych głów i książąt, m.in. Fran­cisz­ka Józefa i ce­sa­rzo­wej Eugenii. Głównym punktem programu było przede­fi­lo­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­wej eskadry z Port Saidu do Suezu. Isma’il Pasza zamówił na tę oko­licz­ność u Giuseppe Verdiego operę Aida, lecz nie doszło do jej wy­sta­wie­nia w tym ter­mi­nie.

Rozkład odpowiedzi

otwarcie kanału Panamskiego
otwarcie kanału Alberta
otwarcia kanału Sueskiego
Slubu Eugenii z Napoleonem III
odpowiedzi
flagWielka Brytania
7%
0%
57%
35%
14
flagPolska
16%
10%
52%
19%
635
flagNieznany
28%
7%
35%
28%
28

Płeć

men53%
women58%
otwarcie kanału Panamskiego
15%
15%
otwarcie kanału Alberta
13%
8%
otwarcia kanału Sueskiego
53%
58%
Slubu Eugenii z Napoleonem III
18%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na cześć jakiego wydarzenia została napisana przez Giuseppe Verdiego opera " Aida" .
716
52%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Kecko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.