Na czym polega falaka, kara stosowana niegdyś w Imperium Osmańskim i na Bliskim Wschodzie?

puszczaniu krwi
biczowaniu stóp
wieszaniu głową w dół
ciągnięciu końmi
Widoczny na zdjęciu prze­stęp­ca jest przy­go­to­wy­wa­ny do falaki. Bi­czo­wa­nie stóp jest nie­zwy­kle bolesne ze względu na znaj­du­ją­ce się w stopie liczne za­koń­cze­nia nerwów oraz liczne ruchome części stopy boleśnie prze­miesz­cza­ją­ce się względem siebie. Rany po falace goją się długo, unie­moż­li­wia­jąc cho­dze­nie.

Rozkład odpowiedzi

puszczaniu krwi
biczowaniu stóp
wieszaniu głową w dół
ciągnięciu końmi
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
95%
4%
0%
22
flagUkraina
0%
90%
0%
10%
10
flagNiemcy
0%
84%
11%
4%
88
flagFrancja
7%
84%
0%
7%
13
flagHolandia
0%
81%
15%
3%
33
flagKanada
0%
80%
10%
10%
10
flagWielka Brytania
2%
73%
19%
2%
142
flagAustralia
0%
72%
18%
9%
11
flagPolska
3%
71%
18%
5%
5017
flagStany Zjednoczone
4%
71%
19%
4%
193
flagTurcja
5%
70%
17%
5%
17
flagWłochy
5%
68%
26%
0%
19
flagIndie
3%
66%
20%
10%
30
flagNorwegia
5%
66%
22%
5%
18
flagIrlandia
0%
66%
25%
8%
12
flagNieznany
2%
64%
26%
7%
234
flagRosja
0%
50%
40%
10%
10

Płeć

men69%
women75%
puszczaniu krwi
2%
2%
biczowaniu stóp
69%
76%
wieszaniu głową w dół
21%
16%
ciągnięciu końmi
6%
4%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.