Na ile groszy dzielił się złoty przez większość swej historii?

100 jak dzisiaj
516
60 czyli kopę
489
30 czyli 2 mendle
296
12 czyli tuzin
168
Pierwotna uchwała sejmowa z 1496 roku ustalała kurs złotego na 30 groszy. Został on podtrzymany przez reformę walutową Stanisława Augusta i przetrwał do 1841, gdy mennica warszawska zaprzestała jego bicia. Reforma Grabskiego z 1924 roku wprowadziła decymowanego złotego.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria Polskimonetywaluty