Na ile groszy dzielił się złoty przez większość swej historii?

100 jak dzisiaj
60 czyli kopę
30 czyli 2 mendle
12 czyli tuzin
Pierwotna uchwała sejmowa z 1496 roku ustalała kurs złotego na 30 groszy. Został on podtrzymany przez reformę walutową Stanisława Augusta i przetrwał do 1841, gdy mennica warszawska zaprzestała jego bicia. Reforma Grabskiego z 1924 roku wprowadziła decymowanego złotego.
smyru
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria Polskimonetywalutyzłoty

Odpowiedzi według kraju

100 jak dzisiaj
60 czyli kopę
30 czyli 2 mendle
12 czyli tuzin
odpowiedzi
flagPolska
36%
33%
17%
12%
1756