Na jakim organizmie Gregor Mendel badał dziedziczność genów?

Na psie
989
Na róży
623
Na groszku
4378
Na człowieku
493
Gregor Mendel nazywany jest ojcem genetyki. Do swoich badań wykorzystywał groch, ponieważ mógł uzyskać szybko następne pokolenia. Usuwał on pręciki kwiatów, by zapobiec samozapłodnieniu, a gdy uzyskał osobniki czystych linii, krzyżował je ze sobą. Zauważył, że gdy skrzyżuje roślinę o kwiatach barwy czerwonej z rośliną o kwiatach barwy białej, uzyska rośliny o kwiatach czerwonych. Gdy następnie skrzyżuje je ze sobą istnieje 25% prawdopodobieństwa na uzyskanie barwy białej. Było to podstawą do wprowadzenia pojęcia gen (którego nie znał Mendel) oraz allel.
popraw to pytanie
Xaga 73
zasięg: raczej globalnebiologiagenetykanaukowcyprzyroda