Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
Unia Eu­ro­pej­ska powstała w li­sto­pa­dzie 1993 roku skutkiem pod­pi­sa­nia w 1992 roku przez 12 państw człon­kow­skich Eu­ro­pej­skiej Wspól­no­ty Go­spo­dar­czej traktatu z Ma­astricht w Ho­lan­dii.

Rozkład odpowiedzi

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
odpowiedzi
flagPolska
56%
8%
23%
12%
3928
flagNiemcy
56%
9%
31%
2%
44
flagHolandia
54%
0%
27%
18%
11
flagNieznany
48%
8%
22%
19%
368
flagWielka Brytania
47%
7%
30%
14%
68
flagStany Zjednoczone
46%
20%
26%
6%
15

Płeć

men54%
women54%
traktat z Maastricht
54%
54%
traktat amsterdamski
9%
10%
traktat lizboński
22%
23%
traktat paryski
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?
4537
55%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Davide Oliva
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.