Największa prędkość z jaką podróżował człowiek to ...

3 896 km/h
14 147 km/h
39 896 km/h
141 470 km/h
Naj­więk­szą prędkość obiektu skon­stru­owa­ne­go przez czło­wie­ka mają rakiety. Naj­więk­szą prędkość za­re­je­stro­wa­no przy starcie rakiety ko­smicz­nej (lot za­ło­go­wy) Apollo 10, prędkość wyniosła 39.896 km/h, czyli około 11,1 km/s.

Rozkład odpowiedzi

3 896 km/h
14 147 km/h
39 896 km/h
141 470 km/h
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
15%
61%
7%
13
flagPolska
9%
22%
55%
12%
480
flagNieznany
11%
33%
37%
18%
27
flagStany Zjednoczone
14%
42%
28%
14%
14
flagIndie
33%
16%
22%
27%
18

Płeć

men43%
women40%
3 896 km/h
8%
8%
14 147 km/h
26%
37%
39 896 km/h
43%
40%
141 470 km/h
21%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Największa prędkość z jaką podróżował człowiek to ...
549
55%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.