"Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który rozkazuje, prawie w takim samym stopniu jak u tego, który słucha". To cytat z ... ?

Tomasza Jeffersona
199
Monteskiusza
607
Arystotelesa
344
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
203
Baron de Montesquieu wybitny francuski filozof, prawnik i pisarz doby Oświecenia , autor takich dzieł jak "O duchu praw " czy "Listów perskich". Krytycznie ustosunkowany wobec ustroju przedrewolucyjnej Francji. Jego teksty nie pozbawione ironii i złośliwości są niewyczerpanym źródłem cytatów .
popraw to pytanie
Centurion2003
zasięg: raczej globalnecytatyfilozofiapolityka
Ilustracja: wikimedia