Obrót Księżyca wokół własnej osi trwa tyle, co okres obiegu na orbicie wokół planety (Ziemi). Ile księżyców w Układzie Słonecznym zachowuje się podobnie?

żaden
6267
jeden
2956
trzy
1854
większość
8771
Jeśli częstotliwość obrotów jest większa niż obiegu na orbicie, to w efekcie sił pływowych powstaje niewielkie tarcie spowalniające rotację księżyca. Prowadzi to ostatecznie do wyrównania częstotliwości - co nastąpiło już dla wszystkich większych księżyców Układu Słonecznego.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneastronomiaKsiężycUkład Słoneczny
Ilustracja: Steve Jurvetson