Określenie demiurg nie pasuje do...

Boga, Kreatora, Stwórcy
Człowieka wykonującego społecznie użyteczny zawód (Starożytna Grecja i Rzym)
Tytułu najwyższego urzędnika w greckich państwach
Człowieka chorego psychicznie, uważającego się za Boga
Słowo demiurg ma wielorakie znaczenie. W starożytnych państwach greckich mówiono tak na najwyższych rangą urzędników (w Związku Achajskim istotną rolę odgrywało kolegium 10 demiurgów). Demiurgiem określano w filozofii Platona (dialog Timajos) jako Stwórcę, który nadawał kształt materii według wzorców jakie stanowiły idealne idee. Gnostycy uważają go za przywódcę Archontów. W starożytnej Grecji i Rzymie demiurg był człowiekiem wykonującym pożyteczny zawód (np. rzemieślnik czy lekarz).
Marko
0
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnefilozofiahistoriastarożytność

Odpowiedzi według kraju

Boga, Kreatora, Stwórcy
Człowieka wykonującego społecznie użyteczny zawód (Starożytna Grecja i Rzym)
Tytułu najwyższego urzędnika w greckich państwach
Człowieka chorego psychicznie, uważającego się za Boga
odpowiedzi
flagNiemcy
7%
7%
28%
57%
14
flagPolska
13%
22%
15%
47%
981
flagWielka Brytania
0%
40%
13%
46%
15