Oktoberfest to największy na świecie doroczny festiwal piwa. Co rozpoczęło tę tradycję?

królewskie wesele
świętowanie zjednoczenia Niemiec
ludowe dożynki
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
Książę Ludwik, póź­niej­szy król Bawarii, ożenił się z Księż­nicz­ką Teresą Sa­xe­-Hil­de­burg 12 Paź­dzier­ni­ka 1810. Miesz­kań­cy Mo­na­chium zostali za­pro­sze­ni na wielkie wesele zor­ga­ni­zo­wa­ne na polach przed bramą miasta, na­zwa­nych potem od imienia przy­szłej kró­lo­wej. Od tego czasu Okto­ber­fest or­ga­ni­zo­wa­ny jest co roku, z wy­jąt­kiem lat wojen lub epi­de­mii.

Rozkład odpowiedzi

królewskie wesele
świętowanie zjednoczenia Niemiec
ludowe dożynki
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
odpowiedzi
flagWłochy
38%
15%
30%
15%
13
flagNiemcy
34%
10%
26%
27%
87
flagStany Zjednoczone
33%
8%
34%
17%
107
flagNorwegia
33%
0%
16%
50%
12
flagPolska
25%
13%
31%
28%
4381
flagWielka Brytania
23%
8%
34%
31%
107
flagRosja
23%
7%
30%
38%
13
flagHolandia
22%
4%
13%
59%
22
flagFrancja
18%
18%
31%
31%
16
flagIndie
15%
21%
42%
21%
19
flagNieznany
14%
23%
33%
28%
214
flagUkraina
13%
22%
31%
27%
22
flagIrlandia
12%
12%
56%
18%
16
flagKanada
10%
0%
50%
40%
10

Płeć

men22%
women22%
królewskie wesele
22%
23%
świętowanie zjednoczenia Niemiec
14%
14%
ludowe dożynki
35%
32%
świętowanie pierwszego piwa w sezonie
27%
29%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Thomas Sauzedde
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.