Opowieści ilu osób zawarte są w "Dekameronie", XIV-wiecznej alegorii autorstwa Giovanniego Boccaccio?

2
802
3
2654
5
2600
10
11198
"Deka" to grecki przedrostek oznaczający "dziesięć", występujący w słowach takich jak "dekalog" czy "dekagram". W "Dekameronie" dziesięć osób opowiada swoje historie przez dziesięć dni.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneetymologiakulturaliteraturaśredniowiecze