Pająk ze zdjęcia to...?

Nasosznik trzęś
Kwadratnik trzcinowy
Prządka olbrzymia
Czaik wiosenny
Prządka olbrzymia (Nephila pilipes) – gatunek dużego pająka występującego w rejonach tropikalnych i subtropikalnych. Pająki te tkają sieci o powierzchni często powyżej metra kwadratowego. Są one tak solidne, że w niektórych krajach używa się ich do łowienia ryb. Nierzadko w sieci tych pająków złapane zostają ptaki lub inne małe kręgowce – nie są one jednak właściwym ich pożywieniem, na które składają się owady i inne bezkręgowce.
Sens
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnepająkizoologia
Quiz o pająkachQuiz zoologiczny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

Nasosznik trzęś
Kwadratnik trzcinowy
Prządka olbrzymia
Czaik wiosenny
odpowiedzi
flagPolska
13%
22%
46%
17%
228