Perseidy – jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego orbita przecina się każdego roku z orbitą ziemską związany jest;

z kometą Hyakutake
z kometą Halleya,
z kometą Hale-Bopp
z kometą109P/Swift-Tuttle.
Perseidy są ob­ser­wo­wa­ne od około 2000 lat. Czasem nazywane są „łzami świętego Waw­rzyń­ca­”, ponieważ 10 sierpnia jest dniem jego mę­czeń­skiej śmierci. Rój widoczny jest od około połowy lipca każdego roku, ze szczytem ak­tyw­no­ści pomiędzy 9 i 14 sierp­nia. Meteory widoczne są na całym niebie na półkuli pół­noc­nej.

Rozkład odpowiedzi

z kometą Hyakutake
z kometą Halleya,
z kometą Hale-Bopp
z kometą109P/Swift-Tuttle.
odpowiedzi
flagNepal
0%
0%
8%
91%
12
flagPolska
7%
24%
26%
40%
442
flagNieznany
13%
47%
8%
30%
23
flagIndie
0%
60%
40%
0%
10
flagNiemcy
10%
80%
10%
0%
10

Płeć

men38%
women56%
z kometą Hyakutake
7%
5%
z kometą Halleya,
21%
10%
z kometą Hale-Bopp
32%
27%
z kometą109P/Swift-Tuttle.
38%
56%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Perseidy – jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego orbita przecina się każdego roku z orbitą ziemską związany jest;
511
39%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: mLu.fotos
Czytaj więcej: wikipedia Perseidy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.