Pinxit formułka (wyrażenie lub skrót) stawiane czasami przez twórców obrazów oznacza?

Nazwisko autora
Rozmiar obrazu
Rok ukończenia obrazu
Nie na sprzedaż
Pinxit, pinx. (łac. namalował) – formułka (wyrażenie lub skrót) stawiane czasami przez twórców obrazów lub grafik w podpisie dzieła obok własnego nazwiska. Wyrażenia tego używają także czasem fotografowie. Z polskich twórców posługuje się nim stale np. grafik i ilustrator Bohdan Butenko, choć często żartobliwie, gdyż przy rysunkach powinna być forma delineavit. Podobnie stosowane formułki to: delineavit (u rysownika) i sculpsit (u rytownika).
Ksena 😂
-3
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnemalarstwoobrazyPinxitskrótysztuka

Odpowiedzi według kraju

Nazwisko autora
Rozmiar obrazu
Rok ukończenia obrazu
Nie na sprzedaż
odpowiedzi
flagPolska
37%
15%
12%
34%
91