Platon utworzył szkołę nazwaną Akademią. Jak nazywała się szkoła utworzona przez Arystotelesa?

Univerition
1481
Gymnasion
5534
Lyceum
8196
Parnassus
1236
Lyceum było szkołą i publicznym miejscem spotkań w Atenach. Nazwa szkoły pochodziła od wcześniejszej nazwy zagajnika, w którym się znajdowała - a ta z kolei bezpośrednio od imienia boga-wilka Lyceusa. (stąd dzisiejsze słowo liceum pochodzi od wilka, podobnie jak lykantropia).
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneArystotelesAtenyetymologiafilozofiafilozofowiehistoriastarożytnośćwilki