Po internowaniu w Rumunii Ignacy Mościcki postanowił wyznaczyć na prezydenta kogoś innego.Kogo?

Zygmunta Henryka Berlinga
34
Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego
190
Władysława Sikorskiego
227
Nie miał takiej możliwości
244
Artykuł 24 uprawniał urzędującego prezydenta w razie niemożności wykonywania obowiązków do samodzielnego wyznaczenia następcy.Po rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw padło na Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. Jako polski ambasador zaprzyjaźnił się z włoskimi politykami, między innymi z ministrem spraw zagranicznych i zięciem Mussoliniego Galeazzo Ciano. Znał w sumie osiem języków (oprócz greki i łaciny sześć nowożytnych) i co najważniejsze − był wolny i w każdej chwili mógł wyruszyć do Francji, gdzie miał przebywać nowy, emigracyjny rząd Polski.
popraw to pytanie
Sudoku
zasięg: raczej specyficzne dla krajudruga wojna światowapolitykaPolska
Ilustracja: freestocks.org