Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) promuje system odznak turystycznych i krajoznawczych, mających na celu popularyzację poznawania Polski. Skrót której z nich dotyczy turystyki górskiej ?

GOT
220
TOK
49
KOT
24
OTP
28
Górska Odznaka Turystyczna (GOT) to najstarsza odznaka przyznawana od 1935 roku jeszcze przez poprzednika PTTK czyli Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT). Innymi najczęściej przyznawanymi odznakami turystyki kwalifikowanej są m.in.: TOK - Turystyczna Odznaka Kajakowa; KOT - Kolarska Odznaka Turystyczna; OTP - Odznaka Turystki Pieszej.
popraw to pytanie
Ivanhoe Martin
zasięg: raczej globalneturystyka