Poza elektrowniami, gdzie najczęsciej wykorzystywane są reaktory atomowe?

w szpitalach
w lodołamaczach
w wojsku
w akceleratorach cząstek
W roku 1990 było więcej re­ak­to­rów na­pę­dza­ją­cych okręty (w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści woj­sko­we, w tym pod­wod­ne­), niż w elek­trow­niach ato­mo­wych. Reaktory mon­to­wa­ne na okrętach są jednak dużo mniej­sze, niż ko­mer­cyj­nie sto­so­wa­ne w ener­ge­ty­ce.

Rozkład odpowiedzi

w szpitalach
w lodołamaczach
w wojsku
w akceleratorach cząstek
odpowiedzi
flagNorwegia
8%
16%
50%
25%
12
flagWielka Brytania
12%
21%
45%
20%
97
flagStany Zjednoczone
21%
21%
39%
16%
73
flagIndie
9%
33%
38%
19%
21
flagWłochy
5%
22%
44%
27%
18
flagPolska
11%
22%
36%
29%
3388
flagIrlandia
23%
23%
30%
23%
13
flagNieznany
15%
23%
27%
33%
98
flagNiemcy
17%
35%
26%
20%
64
flagHolandia
0%
33%
20%
46%
15

Płeć

men33%
women35%
w szpitalach
12%
14%
w lodołamaczach
28%
16%
w wojsku
33%
35%
w akceleratorach cząstek
25%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Poza elektrowniami, gdzie najczęsciej wykorzystywane są reaktory atomowe?
3782
36%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.