Prosty znak informacyjny to?

piktogram
piktograf
ideogram
epigram
Piktogram. Piktogramami są np. hieroglify, znaki drogowe i ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe. Piktogram pełni ważną funkcję w komunikacji. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego elementem graficznym zwiększono czytelność przekazu oraz ominięto barierę językową. Użycie piktogramów ułatwia też wspomaganie mowy osób upośledzonych i z trudnościami w porozumiewaniu się.
Marko1
0
Popraw to pytanie
8
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneOznaczeniaPiktogramsymboleTypografiaznaki
Quiz o symbolach
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

piktogram
piktograf
ideogram
epigram
odpowiedzi
flagPolska
79%
12%
6%
1%
77