Przyrost naturalny to...

różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów
stosunek liczby urodzeń do gęstości zaludnienia
liczba urodzeń w danym roku kalendarzowym
liczba urodzeń na przestrzeni dekady
Przyrost naturalny – różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna – odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym. Przyrost naturalny różni się od przyrostu rzeczywistego o saldo migracji.
Marko1
0
Popraw to pytanie
9
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnedemografiaGeografia społeczno-ekonomicznaProcesy demograficznePrzyrost naturalny
Quiz demograficzny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów
stosunek liczby urodzeń do gęstości zaludnienia
liczba urodzeń w danym roku kalendarzowym
liczba urodzeń na przestrzeni dekady
odpowiedzi
flagPolska
84%
9%
3%
1%
65