Skąd pochodzi dwugłowy orzeł z herbu Rosji?

z rosyjskich legend
1974
to starosłowiański symbol szczęścia
1641
został przejęty ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego
4343
został przejęty z Imperium Bizantyjskiego
9431
Po upadku Konstantynopolu w roku 1453, Moskwa ogłosiła się spadkobiercą i kontynuatorem Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Iwan III poślubił Zofię Palaiologinę, siostrzenicę ostatniego cesarza Konstantyna XI, a za swój herb przyjął bizantyjskiego dwugłowego orła. W bizantyjskiej heraldyce dwugłowy orzeł symbolizował podwójną naturę władzy cesarskiej - zarówno świecką, jak i kościelną.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneheraldykaherbyhistoriahistoria RosjiImperium BizantyjskieorłyRosjasymbole
Ilustracja: My past