Skąd pochodzi nazwa rasy Rottweiler?

Od miasta Rottweil
Od czerwonego języka psa
Od umiejętności wykopywania korzeni
Od umiejętności psa do polowania
Rot­twe­iler to jedna z naj­star­szych ras pa­ster­ski­ch, nazwana od nie­miec­kie­go miasta Rot­twe­il, skąd rasa po­cho­dzi. Możliwe, że wywodzą się od sta­ro­żyt­nych rzym­skich psów Dro­ve­ró­w, spro­wa­dzo­nych na tereny dzi­siej­szych Niemiec przez rzym­skich le­gio­ni­stów. W śre­dnio­wie­czu psy były znane jako "psy rzeź­ni­kó­w", ponieważ były wy­ko­rzy­sty­wa­ne do cią­gnię­cia wózków z mięsem i innymi pro­duk­ta­mi na rynek.

Rozkład odpowiedzi

Od miasta Rottweil
Od czerwonego języka psa
Od umiejętności wykopywania korzeni
Od umiejętności psa do polowania
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
91%
0%
8%
0%
12
flagHiszpania
80%
0%
10%
10%
10
flagNiemcy
76%
9%
3%
12%
100
flagIrlandia
76%
12%
4%
8%
25
flagDania
72%
0%
0%
27%
11
flagSzwajcaria
70%
3%
7%
18%
27
flagFrancja
70%
12%
4%
12%
24
flagStany Zjednoczone
68%
3%
14%
14%
149
flagHolandia
66%
16%
10%
3%
30
flagRosja
66%
26%
0%
6%
15
flagPolska
62%
14%
7%
14%
8379
flagWielka Brytania
59%
15%
11%
13%
162
flagGrecja
53%
7%
15%
23%
13
flagIndie
52%
12%
18%
12%
55
flagUkraina
50%
25%
14%
10%
28
flagAustralia
50%
14%
21%
14%
14
flagWłochy
50%
21%
21%
7%
14
flagNorwegia
46%
13%
20%
20%
15
flagNieznany
44%
20%
12%
22%
607
flagSzwecja
36%
10%
5%
47%
19

Płeć

men48%
women55%
Od miasta Rottweil
49%
55%
Od czerwonego języka psa
19%
17%
Od umiejętności wykopywania korzeni
11%
8%
Od umiejętności psa do polowania
19%
17%

Szczegóły

Autor: Julia Gniot
Ilustracja: mister b 1138
Czytaj więcej: wikipedia Rottweiler
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.