Barw którego kraju Zjednoczonego Królestwa brakuje na fladze ze zdjęcia?

Irlandii
Walii
Kornwalii
są wszystkie
Na tej fladze używanej w czasach wojny o nie­pod­le­głość Stanów Zjed­no­czo­nych brak czer­wo­ne­go krzyża św. An­drze­ja, który an­giel­scy ko­lo­ni­ści w Irlandii używali jako symbolu tego kraju. Od 1801 roku re­pre­zen­tu­je Irlandię we fladze Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa.

Rozkład odpowiedzi

Irlandii
Walii
Kornwalii
są wszystkie
odpowiedzi
flagNieznany
45%
26%
8%
19%
83
flagWielka Brytania
37%
12%
6%
43%
16
flagPolska
34%
32%
12%
19%
969

Płeć

men34%
women31%
Irlandii
34%
31%
Walii
33%
28%
Kornwalii
12%
20%
są wszystkie
19%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Barw którego kraju Zjednoczonego Królestwa brakuje na fladze ze zdjęcia?
1122
35%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Thad Zajdowicz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.