This question is deleted
utworzył Hermenegildiusz 27 lutego 2019 18:40:32

Skocznię narciarską możemy nazwać mamucią, wtedy kiedy jej punkt konstrukcyjny umiejscowiony jest powyżej...

150 metra
170 metra
185 metra
200 metra
Mamucia skocznia narciarska – skocznia narciarska, której punkt konstrukcyjny umiejscowiony jest powyżej 170 metra, a punkt sędziowski powyżej 185 m. Istnieją 4 czynne mamucie skocznie narciarskie, na których co 2 lata organizowane są mistrzostwa świata w lotach narciarskich.
Hermenegildiusz
zasięg: raczej globalneskoki narciarskiesportsporty zimowe

Odpowiedzi według kraju

150 metra
170 metra
185 metra
200 metra
odpowiedzi
flagPolska
10%
31%
34%
23%
467