Steve Jobs był założycielem lub współzałożycielem:

Next i Dell
416
Dell i Microsoft
1169
Next i Apple
9969
Apple i Microsoft
5234
Po tym gdy Steve Jobs został zmuszony do odejścia z Apple, której był współzałożycielem, założył Next w 1985. W 1988 Next stworzyła swój pierwszy komputer. Apple kupiła Next w 1996. Na mocy porozumienia Steve Jobs powrócił do Apple, którą utworzył w 1976.
popraw to pytanie
abulia
zasięg: raczej globalnefirmymilionerzysławni ludzietechnikatechnologiaXX wiekznani ludzie
Ilustracja: Ben Stanfield