Dzięki jakiemu fizycznemu zjawisku możemy podziwiać tęczę?

dyspersji
interferencji
dyfrakcji
refrakcji
Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku powstającego w wyniku rozszczepienia światła widzialnego. Rozszczepienie światła jest w tym przypadku wynikiem zjawiska dyspersji (tak jak w pryzmacie), wynikającego z różnic w kącie załamania światła o różnej długości fali przy przejściu z powietrza do wody i z wody do powietrza. Dyfrakcja zaś to rozszczepienie światła podczas przejścia przez szczelinę, tutaj nie zachodzi.
---
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnefizykailuzjeoptykaświatłotęczawoda

Odpowiedzi według kraju

dyspersji
interferencji
dyfrakcji
refrakcji
odpowiedzi
flagIndie
84%
1%
12%
0%
63
flagAustralia
81%
0%
18%
0%
27
flagStany Zjednoczone
60%
14%
21%
3%
28
flagNiemcy
54%
11%
29%
1%
61
flagAustria
38%
5%
55%
0%
18
flagPolska
27%
22%
38%
11%
1137
flagWielka Brytania
11%
26%
53%
7%
26