Ta rzeźba Augusta Rodina jest dziś symbolem filozofii. Jak jest zatytułowana?

czas
961
człowiek
943
myśliciel
10614
filozof
1381
Pierwotna nazwa rzeźby to Poeta, przedstawiać miała Dantego rozmyślającego nad swoim dziełem przed bramą piekieł.
popraw to pytanie
Przemek
zasięg: raczej globalnefilozofiakulturaRodinrzeźbasymbolesztuka