Tekst "Lorem ipsum dolor sit amet" używany jest do demonstracji wyglądu tekstu. Skąd pochodzi?

to początek Księgi Rodzaju
1414
to przysłowie rzymskie
1636
to początek konstytucji lex de imperio Vespasiani
1739
to zniekształcony fragment Cycerona
2406
Tekst w obcym języku ma odwrócić uwagę od treści i pozwolić skoncentrować się na wyglądzie. Fragment został po raz pierwszy użyty w XVI wieku i zawiera powyrywane i poucinane słowa z traktatu "O granicach dobra i zła".
popraw to pytanie
Kinga H
zasięg: raczej globalnecytatyinformatykatechnika
Ilustracja: Blake Burkhart