Teksturator zajmuje się ...

grafiką trójwymiarową
tworzeniem gotowych treści SMS
tworzeniem postów komputerowych
korygowaniem stron www
Tek­stu­ra­tor - grafik, który spe­cja­li­zu­je się w grafice trój­wy­mia­ro­wej. Jego zadaniem jest przy­go­to­wy­wa­nie tekstur, którymi wy­peł­nia­ne są obiekty 3D. Za­trud­nie­nie znajdzie przy pro­duk­cji gier kom­pu­te­ro­wych lub różnego rodzaju ani­ma­cji. Do wy­ko­ny­wa­nia tego zawodu nie­zbęd­ne są studia, naj­le­piej na kierunku grafika kom­pu­te­ro­wa.

Rozkład odpowiedzi

grafiką trójwymiarową
tworzeniem gotowych treści SMS
tworzeniem postów komputerowych
korygowaniem stron www
odpowiedzi
flagPolska
38%
14%
14%
32%
355
flagNieznany
28%
36%
12%
24%
25

Płeć

men38%
women37%
grafiką trójwymiarową
38%
37%
tworzeniem gotowych treści SMS
16%
14%
tworzeniem postów komputerowych
11%
29%
korygowaniem stron www
33%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Teksturator zajmuje się ...
405
37%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Sandra Fauconnier
Czytaj więcej: wikipedia Teksturator
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.