Telstar to pierwszy, cywilny satelita działający do 1962 roku. Jakie zdarzenie zakończyło jego misję?

burza słoneczna
107
uderzenie meteoru
115
wybuch termojądrowy
95
błąd w oprogramowaniu
187
W lipcu 1962 roku USA zdetonowały w kosmosie na wysokości 400 km przeciwrakietę z ładunkiem termojądrowym o mocy 1.4 megatony. Wywołany przez nią impuls elektromagnetyczny zniszczył sieci telefoniczne Hawajów, łączność radiową i 1/3 ówczesnych satelitów.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej globalnebroń atomowapróby nuklearneUSA
Ilustracja: wikimedia