Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
Za­bu­do­wa­ne mola o stalowej kon­struk­cji są cha­rak­te­ty­stycz­ne dla wybrzeży Wielkiej Bry­ta­nii, po­wsta­wa­ły tam licznie w epoce wik­to­riań­skiej. Po­zwa­la­ją oglądać morze cały czas, też podczas odpływu. Widoczne na ilu­stra­cji Grand Pier jest położone w an­giel­skiej miej­sco­wo­ści We­sto­n-Su­pe­r-Ma­re.

Rozkład odpowiedzi

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
odpowiedzi
flagBułgaria
10%
80%
0%
10%
10
flagGrecja
0%
80%
0%
20%
10
flagWielka Brytania
7%
74%
11%
6%
253
flagHiszpania
18%
63%
9%
0%
11
flagWłochy
21%
57%
10%
10%
28
flagAustria
15%
53%
23%
7%
13
flagNiemcy
13%
51%
23%
11%
88
flagStany Zjednoczone
15%
47%
15%
21%
51
flagPolska
16%
44%
19%
18%
6468
flagSzwecja
23%
41%
17%
17%
17
flagNieznany
16%
38%
25%
18%
423
flagHolandia
35%
35%
0%
28%
14
flagFrancja
18%
31%
31%
18%
16
flagIrlandia
25%
18%
37%
18%
16

Płeć

men43%
women47%
w Portugalii
13%
17%
w Anglii
43%
47%
w USA
22%
15%
w Maroko
19%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?
7523
45%

Szczegóły

Autor: Dariusz Duczyminski
Ilustracja: tsaiproject
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.