Toksycznym metabolitem paracetamolu jest:

Szczawian
N-acetylo-p-benzochinonoimina (NAPQI)
Glukoronian
Wszystkie są jednakowo szkodliwe
NAPQI to jedyny toksyczny metabolit paracetamolu. Ma silne działanie hepatotoksyczne, powstaje przy udziale monooksydazy zależnej od CYP450. Ulega unieczynnieniu przez połączenie z glutationem. W przypadku zatrucia paracetamolem swoistą odtrutką jest N-acetylocysteina, która inaktywuje NAPQI i pomaga utrzymać prawidłowe stężenie glutationu.
Tomasz Karol Książek
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnechemiafarmakologiamedycyna

Odpowiedzi według kraju

Szczawian
N-acetylo-p-benzochinonoimina (NAPQI)
Glukoronian
Wszystkie są jednakowo szkodliwe
odpowiedzi
flagPolska
0%
61%
15%
23%
13